Philip Morris – Văn phòng mới Singapore

Tháng Chín 15th, 2014 by

Công ty Philip Morris gần đây đã có được một thiết kế nội thất văn phòng mới rộng hơn 23.000 foot vuông mới tại Singapore. Công ty đã hoạt động được hơn 9 năm và đây là một cơ hội cho philip morris mở rộng và phát triển hơn nữa. Philip Morris International đang tìm cách tái tổ chức và tái tạo văn phòng của họ để cung cấp thêm số lượng nhân viên cùng với một sự cân bằng thích hợp hơn các không gian phòng họp, vui chơi giải trí và cộng đồng. Sennex đã thực hiện dự án thiết kế nội thất văn phòng này trong khi các khách hàng của mình là công ty philip morris vẫn hoạt động công việc của họ.

Nhóm dự án sản xuất một kế hoạch bố trí sáng tạo và thiết kế lại yếu tố chính của cuộc họp không gian hiện có và khu vực làm việc do đó Trả chi phí trong khi đồng thời tạo ra một tòa thị chính cộng đồng mới có khả năng nắm giữ lên 75 người cũng như một trung tâm hội nghị tập trung mới, tiếp nhận và casino online khối thiết bị vệ sinh. Tòa thị chính được kích hoạt với đầy đủ thiết bị nghe nhìn để thuyết trình quy mô lớn có thể được thực hiện và văn phòng khu vực có thể kết nối và chia sẻ thông tin.

Dự án này là “phức tạp” đòi hỏi phải có kế hoạch cẩn thận và liên lạc các bên liên quan chủ động và thông tin liên lạc để giảm thiểu sự gián đoạn kinh doanh. Các dự án mà chạy cho chỉ hơn 4 tháng được chia thành 5 giai đoạn.

Các bảng màu sắc trang trí trong không gian văn phòng của công ty đã được duyệt và tính toán trước cho sự năng động và phát triển mới mà công ty muốn hướng tới. Một sự đổi mới là cần thiết để phát triển hơn nữa các hoạt động của công ty.

Dưới đây là các hình ảnh của văn phòng mới của công ty Philip Morris

PhilipMorris 7 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 9 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 1 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 2 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 3 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 4 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 5 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 6 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

 

Công ty Philip Morris gần đây đã có được một thiết kế nội thất văn phòng mới rộng hơn 23.000 foot vuông mới tại Singapore. Công ty đã hoạt động được hơn 9 năm và đây là một cơ hội cho philip morris mở rộng và phát triển hơn nữa. Philip Morris International đang tìm cách tái tổ chức và tái tạo văn phòng của họ để cung cấp thêm số lượng nhân viên cùng với một sự cân bằng thích hợp hơn các không gian phòng họp, vui chơi giải trí và cộng đồng. Sennex đã thực hiện dự án thiết kế nội thất văn phòng này trong khi các khách hàng của mình là công ty philip morris vẫn hoạt động công việc của họ.

Nhóm dự án sản xuất một kế hoạch bố trí sáng tạo và thiết kế lại yếu tố chính của cuộc họp không gian hiện có và khu vực làm việc do đó Trả chi phí trong khi đồng thời tạo ra một tòa thị chính cộng đồng mới có khả năng nắm giữ lên 75 người cũng như một trung tâm hội nghị tập trung mới, tiếp nhận và casino online khối thiết bị vệ sinh. Tòa thị chính được kích hoạt với đầy đủ thiết bị nghe nhìn để thuyết trình quy mô lớn có thể được thực hiện và văn phòng khu vực có thể kết nối và chia sẻ thông tin.

Dự án này là “phức tạp” đòi hỏi phải có kế hoạch cẩn thận và liên lạc các bên liên quan chủ động và thông tin liên lạc để giảm thiểu sự gián đoạn kinh doanh. Các dự án mà chạy cho chỉ hơn 4 tháng được chia thành 5 giai đoạn.

Các bảng màu sắc trang trí trong không gian văn phòng của công ty đã được duyệt và tính toán trước cho sự năng động và phát triển mới mà công ty muốn hướng tới. Một sự đổi mới là cần thiết để phát triển hơn nữa các hoạt động của công ty.

Dưới đây là các hình ảnh của văn phòng mới của công ty Philip Morris

PhilipMorris 7 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 9 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 1 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 2 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 3 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 4 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 5 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

PhilipMorris 6 700x466 Philip Morris Văn phòng Singapore

 

Bạn muốn biết giá thành thi công của mẫu thiết kế trên, hoặc cần tư vấn về quy trình làm việc, xin hãy để lại email hoặc câu hỏi tại đây:
Hotline: 0982.698.808