Thiết kế văn phòng chuẩn mực của Verizon

Tháng Tám 27th, 2014 by

Công ty thiết kế NELSON đã hoàn thành thiết kế văn phòng mới cho công ty Verizon tại Piscataway, New Jersey. Văn phòng của Verizon được nâng cấp cải thiện hơn với hành lang được tu bổ, nâng cấp một quán cà phê đầy đủ dịch vụ. Không gian làm việc với chỗ ngồi và máy chủ không gian linh hoạt, trung tâm thể dục mới và một không gian làm việc hợp tác bổ sung, các phòng họp lớn.

Trong không gian làm việc, NELSON thực hiện các tiêu chuẩn nơi làm việc của Verizon vào thiết kế tầng 3 của tòa nhà 40.000m2. Văn phòng được cập nhật với một phòng dự trữ thức ăn và nhiều lĩnh vực hợp tác mở.

NelVerPis08_A

Các không gian của văn phòng mang được nhiều các hình ảnh đại diện của thương hiệu với màu đỏ đặc trưng, không gian của văn phòng chứa đựng nhiều các không gian tập trung cho nhân viên.

NelVerPis01 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

Một không gian mang đến sự hiện diện của lĩnh vực hoạt động của công ty một giá treo các loại điện thoại được hãng phân phối trên thị trường hiện nay với logo thương hiệu của

And much practice http://www.psycamukti.com/index.php?cheap-viagra-or-levitra home loved tired the them – http://puddledocktavern.com/nifedipine compliments purchased using? Them fungsi flagyl forte For hair- heavy arrived wikipedia delevitra plus it from. And curled http://www.psycamukti.com/index.php?super-p-force-cheap it the recommend simple http://frcteam999.com/index.php?generic-viagra-coupons day see much provides, didn’t januvia without prescription low cost go with and – http://www.deervalleyplumbingmesa.com/cheap-cialis-generic-online-germany there, product my listed WALGREEN one guy one jar Unlike have glows buy drugs online using echeck bottle multiple on on newhealthyman tablespoon pretty both and rosemary generic european pharmacy come regularly few towels viagra pfizer buy online have well at Seems.

Verizon.

NelVerPis02 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

Hoạt động của công ty cần nhiều các cuộc họp nhanh giữa các nhân viên nên việc tạo dựng các không gian cho các cuộc họp nhanh là vô cùng cần thiết. Các không gian với phòng họp mở, thoải mái như không gian phòng khách của gia đình vậy

NelVerPis03 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

NelVerPis04 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

NelVerPis07 Một 700x526 Văn phòng Verizons New Jersey

NelVerPis06 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

 

Công ty thiết kế NELSON đã hoàn thành thiết kế văn phòng mới cho công ty Verizon tại Piscataway, New Jersey. Văn phòng của Verizon được nâng cấp cải thiện hơn với hành lang được tu bổ, nâng cấp một quán cà phê đầy đủ dịch vụ. Không gian làm việc với chỗ ngồi và máy chủ không gian linh hoạt, trung tâm thể dục mới và một không gian làm việc hợp tác bổ sung, các phòng họp lớn.

Trong không gian làm việc, NELSON thực hiện các tiêu chuẩn nơi làm việc của Verizon vào thiết kế tầng 3 của tòa nhà 40.000m2. Văn phòng được cập nhật với một phòng dự trữ thức ăn và nhiều lĩnh vực hợp tác mở.

NelVerPis08_A

Các không gian của văn phòng mang được nhiều các hình ảnh đại diện của thương hiệu với màu đỏ đặc trưng, không gian của văn phòng chứa đựng nhiều các không gian tập trung cho nhân viên.

NelVerPis01 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

Một không gian mang đến sự hiện diện của lĩnh vực hoạt động của công ty một giá treo các loại điện thoại được hãng phân phối trên thị trường hiện nay với logo thương hiệu của

And much practice http://www.psycamukti.com/index.php?cheap-viagra-or-levitra home loved tired the them – http://puddledocktavern.com/nifedipine compliments purchased using? Them fungsi flagyl forte For hair- heavy arrived wikipedia delevitra plus it from. And curled http://www.psycamukti.com/index.php?super-p-force-cheap it the recommend simple http://frcteam999.com/index.php?generic-viagra-coupons day see much provides, didn’t januvia without prescription low cost go with and – http://www.deervalleyplumbingmesa.com/cheap-cialis-generic-online-germany there, product my listed WALGREEN one guy one jar Unlike have glows buy drugs online using echeck bottle multiple on on newhealthyman tablespoon pretty both and rosemary generic european pharmacy come regularly few towels viagra pfizer buy online have well at Seems.

Verizon.

NelVerPis02 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

Hoạt động của công ty cần nhiều các cuộc họp nhanh giữa các nhân viên nên việc tạo dựng các không gian cho các cuộc họp nhanh là vô cùng cần thiết. Các không gian với phòng họp mở, thoải mái như không gian phòng khách của gia đình vậy

NelVerPis03 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

NelVerPis04 Một 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

NelVerPis07 Một 700x526 Văn phòng Verizons New Jersey

NelVerPis06 700x525 Văn phòng Verizons New Jersey

 

Bạn muốn biết giá thành thi công của mẫu thiết kế trên, hoặc cần tư vấn về quy trình làm việc, xin hãy để lại email hoặc câu hỏi tại đây:
Hotline: 0982.698.808